در استیبل دیفیوژن چیست؟ CFG

CFG مخفف عبارت “Classifier-Free Guidance” به معنی “دسته بندی هدایت نشده” میباشد و نشان‌دهنده مقیاسی است که مشخص میکند چقدر می‌خواهید استیبل دیفیوژن از متن و عبارات ورودی (پرامپت) که ارائه می‌کنید، پیروی کند.

More